RadioDJ tutorials


Control knoppen Airlite

Control Buttons Airlite

Configuratie in RadioDJ en Airlite Virtual Keyboard Mapper


Configuration in RadioDJ and Airlite Virtual Keyboard Mapper
Midi Controller Plugin

Controleer eerst of je alle MIDI plugins in de map Plugins hebt staan. Zo niet, dan alsnog deze hiernaartoe kopiëren. Na installatie van deze plugins RadioDJ opnieuw starten.
Check if all MIDI plugins are installed. If not, you have to copy these files into the Plugins map of RadioDJ.
After installing restart RadioDJ.

Plugin_MidiController.dll
Plugin_MidiController
Plugin_MidiController_Keys


Stappen in RadioDJ | Steps in RadioDJ

Stap 1. | Step 1.
Koppel een geluidskaart aan Carts (openen via Options – Sound Cards)
Connect a soundcard to Carts (Options – Sound Cards)


Als je de Instant Players in dezelfde volgorde wilt programmeren als de Airlite zet het aantal kolommen op 2 en het aantal rijen op 8 (Options – Plugins – Cart Players – Carts Setup). In de volgende stappen is de programmering hierop afgestemd.
If you want to set the Instant Players the same as your Airlite Control buttons set Colums to 2 and Rows to 8. (Options – Plugins – Cart Players – Carts Setup). In the next steps the buttons are modified that way.

Stap 2. | Step 2.
Shortcuts Editor (openen via Options – Shortcuts)
Shortcuts Editor (Options – Shortcuts) • Dit lees je in de groene balk linksonder.
  This you can read in the green section left below.


  Dubbelklik op de regel waarvan je de shortkey wilt aanpassen. Voor de Carts zijn dit Play Cart 1 t/m Play Cart 16.
  Doubleclick on the row of which you want to modify the shortkey. For Carts these are Play Cart 1 to Play Cart 16.


 • Nu verandert deze in rood en lees je Press The New Key!
  The section changes in red and you will read Press The New Key!

 • Vink CTRL en SHIFT aan.
  Check boxes CTRL and SHIFT.

 • Klik op je toetsenbord op 1 (op het alfanumerieke gedeelte en niet de 1 op het numerieke toetsenbord).
  Click button 1 on your keyboard (not the button on the calculator).

 • Nu wijzigt de tekst in de rode balk in New Key: D1!
  The text in the section now changes into New Key: D1!

 • Klik nu op de knop Modify.
  Click the button Modify.

 • De balk linksonder wordt groen en je leest Modified! Play Cart 1 is nu aangepast.
  The section lights up green and you will read Modified! Play Cart 1 is altered now.

 • Als je Play Cart 1 opzoekt in de lijst zie je nu dat Control en Shift zijn aangevinkt en de Key Name D1 is.
  If you look into the shortkey list you will see that for Play Cart 1 boxes Control and Shift are checked and the Key Name is D1. • Stel nu de rest van de Play Carts in zoals in het bovenste scherm (Shortcuts Editor scherm)
  Now modify all the other Play Carts as in the window above (Shortcuts Editor screen).


 • Als je alle Play Carts hebt ingesteld klik je op Save.
  If you have modified all the Play Carts click on Save.Stappen in Airlite Virtual Keyboard Mapper (AVKM)
Steps in Airlite Virtual Keyboard Mapper (AVKM)

Stap 1.
Step 1.
De AVKM software is te downloaden via deze site:
You can download the AVKM software from this site:
http://www.d-r.nl/wiki/dokuwiki/doku.php?id=software:start

NOTE: Vanaf versie 2.0.53.0 start de AVKM als Service (er verschijnt een pictogram rechtsonder op de taakbalk), dus wordt automatisch geopend als je de computer opstart. De AVKM sluit niet automatisch af. Daarvoor kun je met je rechtermuisknop op het AVKM picogram klikken en kies Exit (de Control knoppen gaan dan uit op de Airlite).
NOTE: from version 2.0.53.0 the AVKM starts as a Service. It automatically starts when you start your PC. An icon will be shown in the right corner below. The AVKM doensn’t shut down automatically when you turn off your PC. Right click on the icon and exit (the Control buttons will be switched off).


Alle 16 Control knoppen lichten groen op als de AVKM geopend is.
All 16 Control buttons will light up green when you start your PC and the Service of the AVKM starts.


 • Open gemakshalve ook de Shortcuts Editor van RadioDJ en zet dit scherm naast dat van de AVKM. Zo kun je de toets combinaties in één oogopslag zien.
  Open both Shortcut Editor and AVKM so you can see all shortcut settings at a glance.

 • Ga naar het tabblad Control (dit is het laatste tabblad) van de AVKM.
  Go to the Control tab (last tab) of the AVKM.

 • Vink alle checkboxen aan van Controls 1A t/m 8B.
  Check all boxes of Control 1A to 8B. • Klik op de eerste dropdownbox van Control 1A en selecteer L_CTRL.
  Click the first dropdownbox of Control 1A and select L_CTRL.

 • Klik op de tweede dropdownbox van Control 1A en selecteer L_Shift.

Click the second dropdownbox of Control 1A and select L_Shift.

 • Klik op de derde dropdownbox van Control 1A en selecteer KEY_1.
  Click the third dropdownbox of Control 1A and select KEY_1.

 • Stel nu de rest van de Controls in (zie de afbeelding hierboven met het Shortcuts Editor en AVKM scherm). Van 1B t/m 8B zijn het nog twee dropdownboxen die je gebruikt.
  Modify the remaining Controls (see the Shortcuts and AVKM screen). From 1B to 8B you only use the first and second dropdownbox.

 • Sla nu deze instellingen op. Onder File open Save As.
  Save your settings. File and Save As.

 • Sla het bestand op met bijvoorbeeld de naam: settings_virtualkeyboardmapper
  Save the file with i.e. name: settings_virtualkeyboardmapper

 • Sluit RadioDJ en open deze weer.
  Close RadioDJ and restart.

Back to top
©  JWL  2013 | 2018